Nowe prawo mieszkaniowe 2019

Przekształcenie użytkowników wieczystych to temat popularny w sprzedaży mieszkań, ponieważ problem przekształcenia wieczystego z każdym dniem się wydłuża. Dzisiaj to już prawie 4 miesiace odkąd wprowadzono nowe przepisy. Po analizie pierwszego okresu obowiązującego prawa, rząd ma zamiar wprowadzić pakiet poprawek upraszczających procedury wydawania zaświadczenia.

Sytuacja stała się o tyle problematyczna, że w przypadku mieszkań deweloperskich, kupujący mieszkania zaczęli obawiać się, że według nowego prawa będą musieli jeszcze zapłacić za działkę na której budował developer. Jednak rząd zadziałał bardzo szybko wprowadzając regulację zmian. W rozmowie z money.pl wiceminister inwestycji Artur Soboń uspokaja, że do takiej sytuacji nie może dojść.
"Jeśli inwestycja jest budowana na gruntach, które są dziś niezabudowane, to momentem przekształcenia będzie chwila oddania budynku do użytkowania. Wówczas deweloper ma prawo wybrać sposób odpłatności w 99 ratach, by uniknąć przepisów o pomocy, ale nabywca lokalu może złożyć wniosek o wejście w tryb 20 opłat rocznych" - wyjaśnia wiceszef resortu. Tutaj nabywcy mogą spać spokojnie, jednak do problemów na tle nowych przepisów cały czas dochodzi. Pośrednictwo oferowane przez biuro nieruchomości Lokacja zapewnie spokojniejszy przebieg nad sprzedażą mieszkania, oraz promocję na naszych serwisach

Artykuł - money.pl

511-440-858

Użytkowanie wieczyste we wlasność. Bonifikata za przekształcenie w Kaliszu

95% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
85% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.

Pośrednik biura nieruchomości może zostać upoważniony do odbioru zaświadczenia, na podstawie pełnomocnictwa. Wymagane dokumenty:


Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wniosku,
w przypadku, gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej czy w budynku znajdują się lokale użytkowe lub garaże,
w przypadku nabycia użytkowania wieczystego z mocy prawa postanowienie o zasiedzeniu, dziedziczeniu (lub akt poświadczenia dziedziczenia), decyzję o uwłaszczeniu,
w przypadku ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie osób prowadzących działalność gospodarczą - wniosek o udzielenie pomocy de minimis

W przypadku nieruchomości niezabudowanych Miasta Kalisza przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod garaże, wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.